Ngiyub

Janjane sih urung patiya sore, wong ya isih jam papat lewih seprapat, tapi gara-gara lagi udan dadine langite peteng ndedet. Udane deres, gludak-gluduk tur selokane madan bampet. Banyune mludhag. Sepatuku dadi madan teles. Kelelep sih ya ora jane, tapi anu sol-e pancen madan bodhol dadine banyune mrembes, mlebu ming njero. Tapi kepriwe maning, peperan toko… Read more Ngiyub