Masturbatif

Kata itu memang belakangan sering saya tuliskan, dan ada beberapa kawan yang menanyakan maksud saya menggunakannya. Sebenarnya sederhana, yaitu semacam usaha untuk memuaskan diri sendiri. Tidak, saya tidak bilang usaha untuk memuaskan diri sendiri itu keliru ataupun salah.