Pahlawan

Ribut-ribut soal ide almarhum Pak Harto untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional kan bukan barang baru. Sudah lama tapi pancet tetep saja mbundet ndak nemu jalan keluar. Iya jalan keluar, bukan jalan tengah. Kalau jalan tengah nanti makin membingungkan. Ha mosok nanti Pak Harto mau ditetapkan sebagai “Setengah Pahlawan Nasional” demi memuaskan pihak-pihak yang berseberangan? Ayak!